Aktivnosti Gradske izborne komisije

GRAD ZENICA

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 10-1/16

Zenica, 30.06.2016.

PREDMET: OBAVJEŠTENJE O AKTIVNOSTIMA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE

IOkončana procedura izbora potencijalnih trenera biračkih odbora (BO)

Gradska izborna komisija (GIK) Zenica provela je proceduru izbora potencijalnih trenera za obuku BO, a po javnom pozivu Centralne izborne komisije (CIK) BiH, objavljenom 13.06. sa rokom za prijavu kandidata od 7 dana.

Prema propozicijama iz Javnog poziva za našu izbornu jedinicu je potrebno 8 (osam) trenera.

Od ukupnog broja prijavljenih kandidata (21) GIK je na sjednici održanoj 23.06.2016. godine utvrdila da njih 15 ispunjava propisane uslove iz javnog poziva, te je s ovim kandidatima obavila intervju dana 27.06.

Nakon odgovarajućeg bodovanja GIK je sačinila rang listu potencijalnih trenera, kao i rezervnu listu, te donijela odluku o izboru shodno uputama CIK-a BiH za provođenje postupka. Odluku GIK-a možete preuzeti ovdje.

Za preostalih 6 kandidata GIK je utvrdila da ne ispunjavaju  poseban uslov koji se odnosi na iskustvo u provođenju izbora, tako da njihove prijave nije dalje ni razmatrala.

Ovom prilikom GIK obavještava o svojoj odluci izabrane i rezervne potencijalne trenere, kao i ostale kandidate koji su se prijavili na javni poziv, a ne ispunjavaju propisane uslove.

II  - GIK Zenica održava redovne sjednice svake sedmice, četvrtkom u 11,00 sati

III  - Obavijest za raseljena lica

Takođe se ponovo obavještavaju raseljena lica koja žive u Zenici da mogu do 19.jula da se izjasne za koju općinu će glasati: općinu prebivališta iz 1991. ili za općinu trenutnog boravišta. Obrazac zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije raseljenih lica dostupan je u Centru za birački spisak.

IV – Rok od 30 dana za izlaganje PBS ističe 4.07.2016. (ponedjeljak)

NAPOMENA: Naše redovne birače napominjemo da rok za provjeru podataka upisa u Privremeni birački spisak koji je izložen za javnost 30 dana na 13 punktova u gradu, ističe 4.07.2016. ( ponedjeljak). Sva potrebna obavještenja građani mogu dobiti putem telefona u Centru za birački spisak broj: 248-793.

VSaglasnost CIK-a BiH na imenovanje zamjenskog predsjednika GIK 

GIK obavještava javnost da je CIK BiH svojim Rješenjem od 22.06.2016. dala saglasnost na rješenje Gradskog vijeća o imenovanju zamjenskog predsjednika i člana GIK-a.

Napominjemo da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 16.06.2016. na dužnost zamjenskog predsjednika imenovalo Nihada Pašalića, umjesto Selvera Kelešture, koji privremeno nije u mogućnosti obavljati dužnost predsjednika GIK do potvrđivanja izbornih rezultata Lokalnih izbora 2016.

 

 

                                                                                  GRADSKA IZBORNA KOMISIJA