FŠCZ DONIO PET NOVIH NAREDBI U CILJU SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA

Sve donesene naredbe možete pogledati i preuzeti sa sljedećeg linka:

www.dropbox.com/sh/eehxwhano5dw66f/AADT128QGwxia3h-3sXFVsxma