Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Decembar 2020. godine

U mjesecu decembru 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        120

-        Matična knjiga vjenčanih      65

-        Matična knjiga umrlih           183

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu