Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Mart 2021. godine

U mjesecu martu 2021. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        109

-        Matična knjiga vjenčanih      73

-        Matična knjiga umrlih           223

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

 

                                                                                               Služba za opću upravu