Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Novembar 2021. godine

U mjesecu novembru 2021. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

Matična knjiga rođenih        108

Matična knjiga vjenčanih      60

Matična knjiga umrlih           165

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu