IZVJEŠTAJ o stanju u Gradu Zenici na dan 24.11.2022. godine (do 08:30 sati)

Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ o stanju u Gradu Zenici na dan 24.11.2022. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI

VATROGASNE INTERVENCIJE

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te nije imala vatrogasnih intervencija.

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Nisu dobijene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

STANJE PUTEVA

Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Planirani radovi Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica za dan  24.11.2022.(četvrtak),  bez električne energije će biti sljedeća područja:     

Dana 24.11.2022. (četvrtak):

PJD Zenica

1.DV 10 kV Hamida

Naselja: Đukići, Perin Han, Škore, Zmajevac, Perin Han 2 i Dolovi Klopče,

od 13:00 do 16:00 sati

2.DV 10 kV Orahovica

Naselja: Škola Nemila, Gojakovac, Orahovica, Orahovica Mala Rijeka, Orahovica Spahići,

Orahovica Gornja Mahala, Orahovica Babići, Jastrebac Kik, Jastrebac, Jastrebac 2, Vukotići 2,

Vukotići, Šerići, Žičara i Bistričak 2,od 08:00 do 16:30 sati

Snabdijevanje vodom je uredno.

Planirani radovi J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Zenica:

· Ričićki put, cijela ulica, izrada novog vodovodnog priključka, od 09:00 do 12:00 sati

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza:  pretežno oblačno

Temperatura zraka: 2 oC

Relativna vlažnost: 94 %

Stanični pritisak: 972.4 hPa

Pravac i brzina vjetra:  SW, 7 km/h

Količina padavina za protekla 24 sata: - mm

Visina sniježnog pokrivača: - cm

Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 70 cm (normalan)

OSTALE INFORMACIJE

Na snazi je Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja se odnosi na epidemiološku situaciju izazvanu coronavirusom (COVID 19).

                                                  OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA