Konačna lista o izboru kandidata prijavljenih na Javni poziv za učešće na obukama i dodjeli sredstava u okviru Projekta ,,iSKOraK - Partnerstvo za nova radna mjesta" - Pokreni svoj posao kroz nove poslovne ideje za 2023. godinu

Konačnu listu o izboru kandidata prijavljenih na Javni poziv za učešće na obukama i dodjeli sredstava u okviru Projekta ,,iSKOraK - Partnerstvo za nova radna mjesta" - Pokreni svoj posao kroz nove poslovne ideje za 2023. godinu preuzmite ovdje.