Naredbe Federalne uprave civilne zaštite

Novi set naredbi i odluka Federalne uprave civilne zaštite je donesen na jučerašnjoj 4. vanrednoj sjednici, a sve u cilju sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba o zabrani kretanja osobama mlađim do 18 i starijim od 65 godina na području F BiH. Naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području F BiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19. Banjama i lječilištima je naređeno da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i da obustave prijem novih pacijenata i pružanje svojih usluga (welnes, masaže, frizerski saloni, kozmetički saloni i slično). Preporučeno je Vladi FBiH da hitno pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja stanovnika F BiH, kao i prehrambenih proizvoda kojima se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH. Privrednoj komori FBiH je naređeno da izvrši procjenu stanja privrednih subjekata koji proizvode medicinsku zaštitnu opremu na teritoriji Federacije BiH, te sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala za njenu proizvodnju. Usvojena je i Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzorkovane pojavom koronavirusa na koju je Vlada FBiH hitno dala saglasnost.

Pregled naredbi u linku:http://www.fucz.gov.ba/na-danasnjoj-cetvrtoj-vanrednoj-sjednici-federalnog-staba-civilne-zastite-usvojene-nove-naredbe-preporuke-i-odluke/