Obavijest o ažuriranju dokumentacije za korisnike novčane egzistencijalne naknade za demobilisane borce do 57 godina

Obavještavaju se nezaposleni demobilisani borci, do 57 godina, kojima je priznato pravo na  novčanu egzistencijalnu naknadu, da su u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZE-DO kantona od 01.12.2021. godine do 31.12.2021. godine dužni izvršiti ažuriranje dokumentacije radi kontinuiteta isplate. U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju izvršit će se obustava isplate.

Obrazac  za ažuriranje  preuzima se na Info pultu, a dokumentacija se dostavlja na protokol Grada  Zenica.

Obavijest u cjelosti preuzmite ovdje.