Obavijest o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Dana 25.01.2023. godine (srijeda) u Velikoj sali Grada Zenica, sa početkom u 11.00 sati, održat će se Javna rasprava o:

1. Nacrtu Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

2. Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (predstavnici službi, politički subjekti koji imaju vijećnike u Gradskom vijeću Zenica, predstavnici Udruženja privrednika/poslodavaca Grada Zenica, predstavnici mjesnih zajednica sa područja Grada Zenica, predstavnici udruženja koja djeluju na području Grada Zenica, zainteresovani građani i svi dr. zainteresovani subjekti) da prisustvuju Javnoj raspravi.

Predmetni akti dostupni su na uvid javnosti  na web stranici Grada Zenica.


Stručna služba Gradskog vijeća