Obavijest o oglašavanju sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana

Služba civilne zaštite Grada Zenica obavještava građane sa područja Grada Zenica da će se dana 11.07.2022. godine u 12:00 sati izvršiti oglašavanje sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana povodom obilježavanje 27. godišnjice genocida u Srebrenici.

U navedeno vrijeme će biti emitovan signal "prestanak opasnosti" (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi).

Pozivamo građane da tokom oglašavanje sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti te na taj način odaju počast žrtvama genocida.

Emitovanje signala će se vršiti sa uređaja koji su postavljeni na zgradi: Gradske uprave Zenica, O.Š. Edhem Mulabdić, Vatrogasnog doma, O.Š. Mak Dizdar, O.Š. Meša Selimović, O.Š. Alija Nametak, J.P. “BH Pošta - Direkcija Zenica“, J.P. “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.