Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

Grad Zenica, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine"  broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH"  broj 31/15, 55/19 i 41/20 )  daje sljedeće:

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se mjesna zajednica Bistričak, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o Zenica, u ime Grada Zenica, podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju fekalne kanalizacije za naselje Kolići, na području mjesne zajednice Bistričak.

 - ime/naziv, adresu podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o. Zenica podnijelo zahtjev u ime Grada Zenica.

- opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kolići. Izgradnjom kolektora koji će prihvatiti sve otpadne vode iz gornjeg dijela naselja prihvatit će se sve sanitarne otpadne vode iz naselja Kolići.  Na kraju kolektora predviđa se izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Prečićene otpadne vode će se ispustiti u lokalni Lipov potok.

 - osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje prethodne vodne: naselje Kolići u mjesnoj zajednici Bistričak. Uređaj za obradu otpadnih voda će biti izgrađen na parceli k.č. 2083 K.O. Topčić polje.

 - način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja. 

 - naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice, Trg Bosne I Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa [email protected]

 - podaci o međuentitetskom uticaju  u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog obavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na web stranici Grada Zenica i na oglasnoj ploči Grada Zenica.