OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti

Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH"  broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22 )  daje sljedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje  vodne saglasnosti

 

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se MZ Donje Babino, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Magdalena Pravdić podnijela zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti za priključak vikend objekta koji se nalazi na adresi Smetovi b.b. MZ Donje Babino  na lokalni vodovod koji je izgrađen za potrebe vodosnabdijevanja turističko-rekreacione zone „Smetovi” – faza I.  

Ø  ime/naziv, adresu podnosioca zahtjeva za izdavanje VS: Magdalena Pravdić, Ul. Branilaca Bosne br.6,  Zenica.

Ø  opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: priključak vikend objekta koji se nalazi na adresi Smetovi b.b. na k.č. 3011, k.č. 3012 k.o. Gornja Gračanica na lokalni vodovod koji je izgrađen za potrebe vodosnabdijevanja turističko-rekreacione zone „Smetovi” – faza I.

Ø  osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje vodne saglasnosti: aktivnosti na izvođenju radova na priključenju vikend objekta na adresi Smetovi b.b. na k.č. 3011, k.č. 3012 k.o. Gornja Gračanica, na lokalni vodovod (vodomjerno okno uz objekat restorana) koje je izgrađeno za potrebe vodosnabdijevanja turističko-rekreacione zone „Smetovi” – faza I.

Ø  način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja. 

Ø  naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg Bosne i Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa [email protected].

Ø  Podaci o međuentitetskom uticaju u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog bavještenja.