Obavještenje vlasnicima ugostiteljskih objekata

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 16.01.2023. godine usvojen je Plan korištenja javnih površina na području grada Zenica za 2023. godinu.

S tim u vezi, pozivaju se vlasnici ugostiteljskih objekata koji su zainteresovani za privremeno  korištenje javne površine u 2023. godini, a u svrhu postavljanja ljetne bašte uz ugostiteljski objekat, da  mogu Službi za urbanizam Grada Zenica podnijeti  zahtjev za izdavanje odobrenja sa tačno naznačenim periodom korištenja, najkasnije do 30.03.2023. godine.

Služba za urbanizam neće rješavati zahtjeve za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine za postavljanje ljetne bašte, koji su podneseni nakon isteka navedenog roka, izuzev zahtjeva koji se odnose za postavljanje ljetnih bašti novootvorenih ugostiteljskih objekata.

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se obratiti na telefon Službe za urbanizam 032 447 650.

Služba za urbanizam