Saopštenje Gradske izborne komisije

 

Nakon 11. redovne sjednice održane dana 25. avgusta 2016 godine, Gradska izborna komisija (GIK) Zenica obavještava javnost i političke subjekte (stranke i nezavisne kandidate) o sljedećem:

Gradska izborna komisija je tijelo nadležno za provođenje izbora, i kao nezavisno i nepristrasno tijelo ima jednak tretman prema svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće u izborima za organe Grada Zenica. GIK je takođe nadležna i za osiguranje zaštite izbornog prava.

Povodom nastupajuće izborne kampanje koja počinje 2. septembra Gradska izborna komisija poziva političke subjekte (političke stranke i nezavisne kandidate ovjerene za izbornu jedinicu Zenica) da se pridržavaju odredbi Izbornog zakona BiH.

Ovom prilikom ukazujemo na odredbe Izbornog zakona BiH iz Poglavlja 7 "Pravila ponašanja u izbornoj kampanji" kojih su dužni pridržavati se svi politički subjekti:

S jedne strane, prema odredbama člana 7.2 nadležni gradski organi su dužni osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima u njihovima zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje (održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i sl.).

Zakon zabranjuje uklanjanje, prekrivanje ili oštećivanje oglasa, plakata i postera koji se koriste u skladu sa zakonom i u svrhu izborne kampanje.

Nadalje, izborna pravila člana 7.2. tačka (3) nalažu da nadležni organi neće dozvoliti političkim subjektima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Odlukom o komunalnom redu na području Grada regulirano je koja su to mjesta predviđena za plakatiranje i oglašavanje (oglasne ploče, oglasni stubovi i ormarići), a koja su to mjesta na kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava.

GIK ukazuje i na kaznene odredbe iz Poglavlja 19A Izbornog zakona kojima su predviđene novčane kazne u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM koje mogu izborne komisije i CIK  izreći političkim subjektima za povrede izbornih pravila.

NAPOMENA: Izvod iz teksta Izbornog zakona BiH (iz Poglavlja 6 - Zaštita izbornog prava, Poglavlja 7 - Pravila ponašanja u izbornoj kampanji i Poglavlja 19A - Kaznene odredbe) možete pogledati ovdje. Tekst Izbornog zakona se nalazi na web stranici CIK BiH: www.izbori.ba

Odluku o komunalnom redu - prečišćen tekst ("Službene novine općine Zenica", br. 7/11) možete pogledati na web stranici Grada Zenica, na sljedećem linku:

www.zenica.ba/gradska-uprava/dokumenti/

 

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA