Štab civilne zaštite Grada Zenica - Uputstvo

Obavještavamo Vas da je Štab civilne zaštite Grada Zenica, na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020.godine, dana 21.03.2020. godine donio naredbu obustave javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika na području Grada Zenica.

Od navedenog izuzima se vanlinijski, odnonso ugovoreni prijevoz putnika i prijevoznika na području Grada Zenica, iz razloga obezbjeđenja dolaska radnika na posao preduzeća kao što su: Arcelor Mittal d.o.o. Zenica, Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica, Prevent Zenica d.o.o. Zenica, Kantonalna bolnica Zenica i sl., a zbog obezbjeđenja kontinuiteta rada preduzeća.  

Prevoznici su dužni striktno se pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera, koje podrazumjevaju zaštitu vozača i putnika, i obaveznog provođenja dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.

Također, prema preporukama HES-a upute su:

-          U prevoznom sredstvu sa 50-55 sjedišta maximalan broj lica koje prevoze može biti 20 do 25.

-          U prevoznom sredstvu – mini bus i slično ovisno o broju sjedišta, maximalna pupunjenost vozila je 50%.

-          Preporučuje se raspored sjedenja putnika na način da se smještaju na propisanoj udaljenosti od 1,5 m, odnonso „cik – cak“ po sjedištima.

Uputstvo se primjenjuje do 31.03.2020.godine  

                                                          Štab civilne zaštite Grada Zenica