Upozorenje svim pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava

S obzirom da se u narednom vremenskom periodu (četvrtak 09.12. i petak 10.12.), prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) očekuju obilne kišne padavine, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju prouzrokovanu poplavama, upozoravamo sva pravna i fizička lica, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 39/02, 22/06 i 43/10), poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstva za brzi odgovor na najavljene kišne padavine), jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

U vezi sa naprijed navedenim upozoravaju se svi, a naročito mještani na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se smanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumjevalo prevashodno izmještanje svih vrednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, te organizovanje dežurstava i praćenje stanja, kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite života i materijalnih dobara na području Grada Zenica.