UPUTSTVO o načinu provođenja tačke 2. Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine na teritoriji Grada Zenica

Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, zabranjuje se kretanje građana na području Federacije od 18.00 do 05.00 sati.  

Štab civilne zaštite Grada Zenica je donio Uputstvo o načinu provođenja donesene naredbe za sve poslodavce koji svoju registrovanu djelatnost obavljaju na teritoriji Grada Zenica, a čiji proces rada se odvija u smjenama.