Nabavka udžbenika za djecu branilaca

Služba za boračko invalidsku zaštitu Zenica obavještava da će dana 04.07.2016. godine biti objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba   K O N K U R S    za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2016./2017.godinu raspisan od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog Kantona

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu  Grad Zenica – info centar   

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica,istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona http://www.zdk.ba/www.zdk.ba

Prijave na konkurs  se mogu podnijeti  u periodu  od 04.07.2016.-25.07.2016. putem protokola Grada Zenica 

Tekst konkusrsa možete pogledati ovdje.