Gradsko vijeće u ponedjeljak razmatra Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Zenica koja je zakazana za ponedjeljak, 16. januar u 10:00 sati, vijećnici će razmatrati 11 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu su, između ostalih, Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu s obrazloženjem, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu s obrazloženjem te Informacija o utrošku sredstava skloništa za napuštene životinje u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2022. godine.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje, Izvještaj o stanju vodovodne i kanalizacione mreže za cijelo područje Grada Zenica, kao i Plan korišćenja javnih površina na području grada Zenica za 2023. godinu su također materijali o kojima će se Vijeće izjasniti.

Na ovoj sjednici planirano je i razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Društvu „Babić-Bisstours“ d.o.o. Zenica na izvedenu dogradnju poslovnog objekta u k.o. Zenica I, Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti društvu „Orijent“ d.o.o. Zenica na lokaciju objekta na međi i služnost puta u KO Pojske te Prijedloga Rješenja o imenovanju stručnih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina.

Materijali za predloženi dnevni red su dostupni na web stranici Grada Zenica i mogu se preuzeti putem linka: http://www.zenica.ba/gradska-uprava/vijece-grada-zenica/sjednice-gradskog-vijeca/.