Gradsko vijeće usvojilo Nacrt budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Gradsko vijeće Zenica održalo je jučer 29. sjednicu, na kojoj je razmatrano 11 tačaka dnevnog reda. U prvom dijelu zasijedanja, vijećnici su većinom glasova prihvatili Nacrt budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, kao i Nact Odluke o njegovom izvršavanju.

“Ukupno prihodi i primici planirani ovim Nacrtom budžeta iznose 84.650.107 KM i za 29% veći su od ukupnih planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta za prošlu godinu, a njihovu strukturu čine: prihodi i primici Grada u iznosu od 67.728.127 KM, kao i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti namjenske doznake u iznosu od 16.921.980 KM”, pojasnila je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika Grada Zenica za finansije.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je kako se nada da će budžet i u formi prijedloga biti usvojen do kraja mjeseca.

“Ovo je optimistički budžet i duplo je veći od onog kada sam preuzeo upravu nad Gradom. Slijedi javna rasprava u roku od deset dana i pozivamo sve zainteresovane da se uključe sa svojim prijedlozima u ovu raspravu”, naglasio je gradonačelnik Zenice.

Vijećnici su raspravljali i o  Informaciji o utrošku sredstava skloništa za napuštene životinje u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2022. godine., a podržan je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje, Izvještaj o stanju vodovodne i kanalizacione mreže za cijelo područje Grada Zenica, kao i Plan korišćenja javnih površina na području grada Zenica za 2023. godinu.

Većinom glasova na sjednici je usvojen Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Društvu „Babić-Bisstours“ d.o.o. Zenica na izvedenu dogradnju poslovnog objekta u k.o. Zenica I, Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti društvu „Orijent“ d.o.o. Zenica na lokaciju objekta na međi i služnost puta u KO Pojske te Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina.

Prije početka sjednice, troje novih vijećnika Gradskog vijeća Grada Zenica – Adnan Zuban, Sabira Dizdarević i Emina Babić, položili su zakletvu te preuzeli vijećničke mandate. Zuban i Dizdarević su na Lokalnim izborima 2020. godine bili na listi političkog subjekta Zenička inicijativa – Kasumović Fuad, a vijećničke mandate stekli su zbog činjenice da su Kenan Uzunović (Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) i Alen Kapković (Skupština Zeničko-dobojskog kantona) na proteklim Općim izborima 2022. godine izborili mandate za više nivoe vlasti. Babić je vijećnički mandat stekla jer je Ibrahim Šišić (SDA) na proteklim izborima ostvario mandat kao zastupnik u Skupštini ZDK.