Gradsko vijeće Zenica održalo 15. sjednicu

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Zenica koja je održana danas razmatrane su dvije tačke dnevnog reda i to: Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane 28.10.2021. godine i Vijećnička pitanja i inicijative.

Gradski vijećnici podnijeli su brojne inicijative te postavili pitanja važna za život građana Zenice.

Većina inicijativa i pitanja odnosila se na rješavanje infrastrukturnih problema, ali bilo je i onih iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i ekologije.

Na inicijative i pitanja vijećnika resorne gradske službe prethodno su dale pismene odgovore te usmena obrazloženja i pojašnjenja na današnjoj sjednici.

Vijećnici su iskoristili priliku i da tokom sjednice podnesu nove inicijative i postave pitanja.