Gradsko vijeće Zenica usvojilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje ambulante porodične medicine i društvenog doma sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han

Gradsko vijeće Zenica održalo je danas 34. redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrano 18 tačaka.

Na početku sjednice razmatrana je i prihvaćena inicijativa za pokretanje krivične odgovornosti odgovornih lica u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH, a vezano za davanje saglasnosti za izgradnju kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M17 (spoj kod objekta Termika odnosno Poslovno rekreativna-turistička zona Zenica jug i naselje Perin Han).

Nakon ove tačke, Gradsko vijeće Zenica nije podržalo Informaciju o radu Policijske uprave I Zenica sa pregledom stanja bezbjednosti za period januar - decembar 2022. godine.

Rad ove sjednice je obilježilo razmatranje više izvještaja o radu i poslovanju za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Zenica, kao i Izvještaja o radu Agencije ZEDA za 2022. godinu.

Usvojeni su izvještaji o poslovanju za prošlu godinu javnih preduzeća „Tržnica“, „Parking servis“, „Vodovod i kanalizacija“, „Zenicagas“ te Izvještaj o radu Agencije ZEDA za 2022. godinu.

Izvještaj o poslovanju Privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica za 2022. godinu nije usvojen.

Vijeće je razmatralo i usvojilo izvještaje o radu javnih ustanova Gradska biblioteka Zenica i Muzej grada Zenice.

Razmatran je i Izvještaj o radu Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, koji nakon izjašnjavanja vijećnika, nije dobio potrebnu većinu glasova.

U nastavku sjednice vijećnici su podržali Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kukuruz Admiru na ugovor o kupoprodaji nekretnine i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti društvu Žaluzine Style d.o.o., za prodaju nekretnine.

Također, podršku Gradskog vijeća dobili su Prijedlog Rješenja o imenovanju stalne Komisije za provođenje postupaka javnih konkursa - nadmetanja (licitacija) za raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Zenica te Prijedlog dodjele mandata predsjednika i članova savjeta mjesnih zajednica.

Na kraju sjednice Gradsko vijeće Zenica usvojilo je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje ambulante porodične medicine i društvenog doma sa pratećim sadržajima u Mjesnoj zajednici Perin Han.