Gradsko vijeće Zenica: Zbog neusvajanja dnevnog reda nisu razmatrana vijećnička pitanja i inicijative

Zbog neusvajanja dnevnog reda nije bilo moguće nastaviti održavanje 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Zenica koja je bila zakazana za danas.

Naime, prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazila samo jedna tačka i to vijećnička pitanja i inicijative nije dobio potrebnu većinu glasova.

Četrnaest vijećnika je glasalo ZA, dok su četiri vijećnika bila uzdržana.