Konačnim Rješenjem potvrđeno: Autobuska stanica uvijek bila i ostala Grada Zenice

Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica je dana, 27.03.2000. godine donijela Rješenje kojim je JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica nezakonito priznala pravo raspolaganja na Autobuskoj stanici Zenica.

Nadležna gradska Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina je početkom 2022. godine ovo Rješenje oglasila ništavim, nakon provedenog upravnog postupka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je odlučujući po žalbi JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica protiv Rješenja Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica konačnim rješenjem odbila žalbu i u cjelosti potvrdila Rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.  

Rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove preuzmite ovdje.