Očitovanje Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica povodom navoda gospodina Darmina Terzića

U vezi sa uspostavljanjem autobuske linija Zenica „AS“- Varda stanica - Donja Varda te navodima bivšeg direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, gospodina Darmina Terzića, o postojanju javnog prevoza putnika za naselje Donja Varda i u ranijem periodu, a o kojima smo upoznati putem medija, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica dalje sljedeće očitovanje:

Uvidom u dokumentaciju koja je u ranijem periodu zaprimljena od strane JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica (>>MREŽA LINIJA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JKP „ZENICATRANS - PREVOZ PUTNIKA“ D.D. ZENICA<<, potpisana i ovjerena od strane direktora Društva Darmina Terzića) utvrđeno je da u ranijem periodu nije postojala autobuska linija sa itinererom kretanja kroz Donju Vardu, a što je kontradiktorno navodima gospodina Terzića.

Navedena dokumentacija sadrži sve registrovane redove vožnje za sve linije na području Grada Zenica, među kojima su i:

-        Zenica - Varda (selo) - Arnauti

-        Zenica - Briznik - Varda (selo)

-        Zenica - Varda (selo) - Arnauti - Puhovac,

a iz kojih se jasno može utvrditi da Donja Varda nikada nije bila obuhvaćena istima.

Autobusko stajalište iz gore navedenih redova vožnje, pod nazivom „Varda (selo)“ je stajalište u Gornjoj Vardi i isto nije vezano ni obuhvaćeno novom linijom koja je uvedena za Donju Vardu.

Zbog prepoznate potrebe stanovnika za uvođenjem nove linije za Donju Vardu, Gradska uprava je unazad nekoliko godina vodila aktivnosti na obezbjeđenju minimalnih tehničkih uslova za mogućnost bezbjednog saobraćanja vozila javog prevoza putnika do Donje Varde, što je podrazumijevalo rekonstrukciju ceste sa postavljanjem kompletne saobraćajne signalizacije i opreme ceste, propisane za ceste kojim se vrši odvijanje javnog prevoza putnika.

Nakon što su obezbijeđeni svi uslovi za bezbjedno odvijanje autobuskog saobraćaja, krajem 2019. godine je pribavljeno i odobrenje za upotrebu nerazvrstane ceste za Donju Vardu, na osnovu mišljenja stručne komisije za tehnički pregled izvedenih radova, a kojim se odobrava prevoz putnika istom cestom.

Obzirom da su navedene aktivnosti okončane tek krajem 2019. godine, to isto tako ide u prilog demanta na izjavu gospodina Terzića, jer u periodu prije toga nije ni postojala tehnička mogućnost za odvijanje autobuskog saobraćaja za Donju Vardu, a poznato je i da je ubrzo nakon toga JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica prestalo sa pružanjem usluga javnog prevoza putnika na cijelom području Grada Zenica (31.12.2019. godine).

Prilozi:

1x Izvod iz dokumenta  MREŽA LINIJA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JKP „ZENICATRANS - PREVOZ PUTNIKA“ D.D. ZENICA:

- naslovna strana i strana br. 56, potpisana od strane direktora Društva

- red vožnje Zenica - Varda (selo) - Arnauti

- red vožnje Zenica - Briznik - Varda (selo)

- red vožnje Zenica - Varda (selo) - Arnauti - Puhovac