Počela Druga faza adaptacije i renoviranja aneksa B zgrade Agencije ZEDA/iNnovaNet

Radove na adaptaciji i renoviranju anneksa B zgrade Agencije u februaru je započelo preduzeće "MEGA GRADNJA" d.o.o. Zenica koje je odabrano za izvođača radova u prvoj fazi, te je prva faza okončana krajem augusta tekuće godine.

Druga faza adaptacije i renoviranja već je započela i za izvođača radova u drugoj fazi odabrano je preduzeće „Braća Karić“ d.o.o. Zenica.

Druga faza podrazumijeva:

- građevinsko-zanatske radove,

- postavljanje unutrašnje i vanjske stolarije,

- fasaderske radove, 

- elektroinstalacije i

- završne radove na mašinskim instalacijama.

Planirano je da projekat traje do kraja 2022. godine, te da se do tada realizuju sve planirane aktivnosti.

Nakon okončanja Druge faze, kapacitet Biznis inkubatora Zenica će se proširiti za 35 novih kancelarijskih prostora namijenjenih MSP, a u novoj zgradi će biti smješten i opremljen kabinet sa robotskom rukom i CNC mašinama na kojima će se vršiti edukacije.

Podsjećamo: Implementacija iNnovaNet projekta je počela u septembru 2020. godine, finansira ga EU, a Agencija ZEDA ima ulogu glavnog aplikanta i vodećeg partnera.

Partneri u projektu su:

· IPNG-Industrijski park Nova Gradiška (HR),

· Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis iz Nikšića (CG) i

· Grad Gradiška (BiH).

Detaljnije: Projekat je odobren u okviru Drugog poziva za projekte prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina - Crna Gora (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020). Temelji se na principima prenosa znanja i iskustava partnera u inovativnim tehnologijama i unapređenju infrastrukture kako bi odgovorila rastućim potrebama privrede i industrije.

Ukupna vrijednost projekta je 1.320.786,21 EUR od čega EU finasira 85%.

Ciljevi projekta su:

· Unapređenje poslovnog okruženja kroz stvaranje novih povoljnih i inovativnih mehanizama  podrške za mala i srednja preduzeća

· Poboljšan rad svih uključenih organizacija i institucija kroz jačanje sposobnosti osoblja, usvajanje  novih znanja i vještina, te stvaranje mreže edukativnih centara.

  #Interreg #IPA #CBC #BosnaiHercegovina #Hrvatska #CrnaGora #ZEDA #Zenica #GradGradiška #IndustrijskiParkNovaGradiška #InovacionoPreduzetničkiCentarTehnopolis