Potpisani ugovori sa nevladinim organizacijama: Mladim ljudima omogućiti nove prilike i edukacije, posebno iz sfere IT sektora

U Gradskoj upravi Zenica danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva - nevladinim organizacijama koje su odabrane po Javnom pozivu za dodjelu budžetskih sredstava za 2022. godinu, a koja su odobrena u ukupnom iznosu od 16.592,97 KM.

Nakon izvršene procedure Javnog poziva pristiglo je 12 prijava od kojih su četiri organizacije civilnog društva - nevladine organizacije ispunile formalno - pravne uslove, dok sedam prijava nije ispunjavalo uslove, a jedan aplikant je odustao od odobrenih sredstava.

Prema riječima Amre Mehmedić, pomoćnice gradonačelnika u Službi za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, radi se o projektima iz oblasti privrede i poljoprivrede.

"Nevladine organizacije su jako važne za funkcionisanje našeg društva. Gradska uprava Zenica na ovaj način gradi održiva partnerstva, a jedan dio implementacije projekata koji su od značaja, posebno za mlade ljude, treba da nose nevladine organizacije. U tom smislu, naša intencija jeste da imamo izuzetnu saradnju ne samo sa nevladinim organizacijama nego i sa privatnim sektorom, školama i univerzitetima. Ovi projekti, koji su danas odobreni, su izuzetno značajni i na ovaj način ćemo mladim ljudima omogućiti nove prilike i edukacije, a posebno iz sfere IT sektora za koji već u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini ima veliki broj upražnjenih mjesta. U saradnji sa nevladinim organizacijama želimo promijeniti privrednu sliku Grada Zenice i da se usmjeravamo više ka visoko plaćenim poslovima, te omogućimo mladim ljudima da žive i borave u svome gradu i privređuju u svojoj zajednici", kazala je Mehmedić.

Sredstva su dodijeljena Udruženju "INPUT" Zenica, Udruženju "Programerska kovačnica - ZE FORGE", Udruženju "Kreativci" Zenica i Udruženju "Pomoć i uputa tragaocima znanja Put znanja".

Prema riječima Amara Ćerima u ime Udruženja "Programerska kovačnica - ZE FORGE", projekat sa kojim su aplicirali na javni poziv dodatna je prilika mladim ljudima da se dodatno obrazuju o IT-u i prilikama koje se nude u IT-u.

"Ovo je izuzetno korisna pomoć od Gradske uprave Zenica. Uspjeli smo početi implementaciju projekta i ona za sada ide odlično, a nadam se da će učesnici projekata koje organizujemo maksimalno iskoristiti potencijal koji im nudimo i da naprave neke svoje prve korake prema zaposlenju u IT-u ili osnivanju svoje firme", poručio je Ćerim.

Udruženja koja su dobila sredstva se obavezuju kako će realizirati projekat u roku, odnosno najkasnije šest mjeseci nakon potpisivanja ugovora.