Povećana opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara

Usljed izrazito visokih temperatura, a  koje su iznad prosjeka za ovo doba godine Služba civilne zaštite Grada Zenica upozorava građane na povećanje rizika od nastanka požara na otvorenom, a koji mogu prouzrokovati nesagledive posljedice.

Također, upozoravaju se i sva pravna  lica, vlasnici i korisnici šuma, kao i svi subjekti sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama propisanim: Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine ZDK“, broj 05/11), Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Zenica (Službene novine Grada Zenica broj 6/22) da  poduzmu sve neophodne preventivne mjere u cilju sprječavanja aktivnosti koje mogu dovesti do nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području Grada Zenica.

Strogo se zabranjuje paljenje vatre u neposrednoj blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, dalekovoda, kao i spaljivanje suhe trave, korova i sl., a koje aktivnosti mogu prouzrokovati veće požare i mogu dovesti do ugrožavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara.

U slučaju uočavanja takvih deliktnih radnji i nesavjesnog ponašanja, građani su dužni o tome odmah obavijestiti nadležne institucije pozivom na brojeve telefona:

123 - Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Zenica

032 447 744 - dispečerski centar Profesionalne vatrogasne jedinice

032 447 735 - operativni centar Službe civilne zaštite Grada Zenica

122 - policija

Napominjemo da prema Krivičnom Zakonu Federacije Bosne i Hercegovine neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Izazivanje šumskog požara predviđene odredbama člana 317, te Izazivanje opće opasnosti iz član 323 istog Zakona, predstavljaju kriviča djela za koja su zaprijećene kazne zatvora.