Predstavljeni rezultati projekta "Pekara za bolje sutra": Osam korisnika JU „Dom porodica“ i Udruženja „Dlan“ Zenica završilo obuku za pekara, kuhara i poslastičara

Na finalnoj konferenciji o socijalnom poduzetništvu i integrisanom vođenju slučaja koja je održana u Doboju, Grad Zenica predstavio je rezultate projekta „Pekara za bolje sutra“.

Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta „Jačanje sistema socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju Covid 19 u BiH“, koji je implementirao UNICEF u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Savezom udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske, a uz finansijsku podršku USAID-a.

Projekat je implementiran u 10 lokalnih zajednica u BiH, sa ciljem aktivacije korisnika socijalne zaštite - najranjivijih porodica s djecom, kroz poduzetničke aktivnosti.

Šezdeset šest korisnika je radno angažovano, a više od 700 korisnika, uključujući i djecu, je ostvarilo druge direktne benefite kroz ovaj projekat.

Također, u okviru projekta "Pekara za bolje sutra" osam korisnika Javne ustanove „Dom porodica“ Zenica koji izlaze iz sistema socijalne zaštite i Udruženja "Dlan" su završili četveromjesečnu obuku za pekara, kuhara i poslastičara.

Projekat je imao za cilj da razvije sistem podrške za razvoj socijalnog poduzetništva i integrisanog vođenja slučaja, a kojim će se ojačati kapaciteti, znanja i vještine mladih osoba koje izlaze iz sistema institucionalne brige i roditelja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju.

Na bazaru u okviru završne konferencije predstavljeni su proizvodi koje su pripremali korisnici projekta "Pekara za bolje sutra", a dio pripremljenih proizvoda je doniran Domu za stara lica u Doboju.