Predstavnici Udruženja za blagostanje UB Sarajevo - Rahma international Kuwait posjetili Gradsku upravu Zenice

Predstavnici Udruženja za blagostanje UB Sarajevo - Rahma international Kuwait posjetili su Gradsku upravu Zenice gdje su s gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, njegovim saradnicima i direktoricom Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica dr.sci.prim. Mersijom Kasumović razgovarali o realizaciji projekta izgradnje ambulante porodične medicine u naselju Perin Han.

Na ovom sastanku predstavnici Udruženja za blagostanje UB Sarajevo - Rahma international Kuwait su informisani da je dobijena urbanistička saglasnost za izgradnju ambulante porodične medicine u naselju Perin Han, kao i da je pripremljena projektna dokumentacija.

Također, istaknuto je da je planirano da u sklopu novoizgrađenog objekta budu i prostorije mjesne zajednice.

Predstavnici Udruženja za blagostanje UB Sarajevo - Rahma international Kuwait su izrazili volju i spremnost ovog udruženja da učestvuje u finansiranju izgradnje ambulante porodične medicine, te je u tom kontekstu dogovoreno i potpisivanje Protokola o saradnji između Grada Zenica i Udruženja za blagostanje UB Sarajevo - Rahma international Kuwait, a kojim bi se definisali njihovi odnosi.