U Janjićima počeli radovi na izgradnji primarne fekalne kanalizacije

U Mjesnoj zajednici Janjići počeli su radovi na izgradnji primarne fekalne kanalizacije u dužini od 642 metra, a radovi su povjereni firmi „Ajdinović gradnja“ d.o.o. Visoko čija je ukupna vrijednost 192.807,81 KM sa PDV-om.

Cilj realizacije Ugovora je izgradnja primarne trase  fekalne kanalizacije dijela naselja Janjići, odnosno dio naselja koji gravitira Mjesnoj zajednici i dio naselje uz rijeku Bosnu, te objedinjavanje i usmjeravanje „ispod pruge i puta M-17 prema rijeci Bosni.

Izvođač radova je uveden u posao 9. decembra, a  okončanje radova predviđeno je 9. maja 2023. godine.

Radovi na terenu su počeli jučer, a izvode se prema „Glavnom projektu fekalne kanalizacije naselja Janjići“. U okviru Ugovora  planirano je da se izgradi  primarna trasa u dužini 642 metra trase sa pripadajućim oknima, specijalni radovi na podbušenjima  „ispod“ jedne privatne parcele i trase pruge i puta M-17.