U Zenici prošle godine rođeno 1349 osoba

Prema podacima Službe za opću upravu u Zenici je u 2022. godini rođeno 1349 osoba, od čega 685 muškaraca i 664 žena.

Broj vjenčanih i upisanih u matične knjige vjenčanih u periodu januar - decembar 2022. godine je 780.

Također broj umrlih je1369, dok je naknadan upis neupisanog podatka nacionalnosti koji se upisuje u matične knjige donošenjem Rješenja Službe za opću upravu 70.