Usvojen Budžet Grada Zenica za 2021. godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica na sedmoj redovnoj sjednici usvojili su Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

U odnosu na utvrđeni Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu u Prijedlogu Budžeta izvršene su određene korekcije i to samo u rashodovnoj strani Budžeta u smislu povećanja već planirane pozicije i formiranja novih pozicija.

Ukupni prihodi i primici planirani Prijedlogom Budžeta iznose 62.597.675,41 KM.

U Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 61.288.675,41 KM i za 171.000,00 KM su veći u odnosu na rashode i izdatke predviđene u Nacrtu Budžeta.

Uzimajući u obzir prijedloge i primjedbe većine vijećnika u Gradskom vijeću Zenica date na sjednici Gradskog vijeća, kao i dostavljene u toku javne rasprave te zaključak Komisije za pitanje mladih izvršene su određene korekcije u okviru rashoda i izdataka za posebne namjene.

U Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu u odnosu na Nacrt Budžeta sredstva na budžetskoj poziciji transfer za sport uvećana su za 150.000,00 KM i otvorene su dvije nove budžetske pozicije i to izrada strategije prema mladima Grada Zenice u iznosu od 11.000,00 KM i učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade u iznosu od 10.000,00 KM.

Na Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu podnijeto je ukupno 17 amandmana.

Amandmane su podnijeli klub vijećnika SDA (12 amandmana), vijećnik Kenan Alispahić (tri amandmana), a dva amanadmana su zajednički podnijeli klub vijećnika SDP, klub vijećnika Zenička inicijativa Kasumović Fuad, vijećnici Ekrem Tuka, Mahdi Alić, Osman Šuvalić i Edisej Sjerotanović.

Po dostavljanju Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove dala je primjedbu koja je prihvaćena usljed čega je izmijenjen Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

Po uvećanju ukupni prihodi i primici Budžeta Grada Zenica iznose 62.867.675,41 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci 61.558.675,41 KM.

Prilikom pripreme Budžeta pokušali smo da zadovoljimo sve potrebe naših sugrađana. Zbog posljedica uzrokovanih globalnom pandemijom korona virusa nećemo moći ulagati ogromna sredstva u infrastrukturu. Za prošlu godinu imamo i deficit od cca 1.300.000,00 KM. Ipak smo vratili 24 miliona KM duga, a da se pri tome nismo zadužili nijednu konvertibilnu marku. Gradska uprava Zenica prihvatit će sve realne amandmane. Ono što ne možemo prihvatiti je da finansiramo nadležnosti drugih nivoa vlasti. Sve ono što je predloženo u amandmanima na Budžet, bez sumnje je potrebno Gradu Zenica, ali je pitanje prioriteta ključno“, istakao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Osim Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, vijećnici su prihvatili dva amandmana i to jedan kojim se predviđa otvaranje nove budžetske pozicije izmirenje poreskog duga NK Čelik i drugi kojim se predviđa otvaranje nove pozicije izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći.

Također Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu sa obrazloženjem. Prihvaćena je izmjena Prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta u dijelu kojim se NK Čelik obavezuje da do 15-og u svakom mjesecu dostavi potvrdu Poreske uprave da redovno izmiruje obaveze.