Završena prva faza renoviranja i adaptacije zgrade TechnoParka Agencije ZEDA- iNnovaNet

Nakon što je odabrani izvođač radova „MEGA GRADNJA“ u februaru počeo sa radovima na renoviranju i adaptaciji anneksa B zgrade TechnoParka Agencije koji će značiti novi izgled i stavljanje u funkciju objekta koji je dio zgrade Agencije ZEDA, prva faza radova je završena krajem augusta tekuće godine.

Do sada su završeni:

- demontažni radovi (starih prozora, postojećeg krova, podne drvene konstrukcije...)

- rušenje zidova i probijanje novih otvora

- nabavka, trasport i montaža stropne konstrukcije

- nabavka materijala i zidanje novih pregradnih zidova od siporex blokova

- hidroinstalacijski radovi (razvod vodovodne i hidrantske mreže)

- proširenje kapaciteta postojeće kotlovnice (nabavka i ugradnja kotla na pelet snage 150 kW sa automatskom regulacijom, te ugradnja novog inox dimnjaka)

- izgradnja drugog sprata

- izgradnja pregradnih zidova

- ugradnja spuštenog stropa

- ugradnja oluka

- pokrivanje dvovodnog krova

- razvod sanitarne i hidrantske mreže (unutrašnji i vanjski hidranti)

Podsjećamo: Implementacija iNnovaNet projekta je počela u septembru 2020. godine, finansira ga EU, a Agencija ZEDA ima ulogu glavnog aplikanta i vodećeg partnera.

Partneri u projektu su:

· IPNG-Industrijski park Nova Gradiška (HR),

· Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis iz Nikšića (CG) i

· Grad Gradiška (BiH)

Projekat je odobren u okviru Drugog poziva za projekte prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina - Crna Gora (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020). Temelji se na principima prenosa znanja i iskustava partnera u inovativnim tehnologijama i unapređenju infrastrukture kako bi odgovorila rastućim potrebama privrede i industrije.

Ukupna vrijednost projekta je 1.320.786,21 EUR od čega EU finasira 85%.

Ciljevi projekta su:

· Unapređenje poslovnog okruženja kroz stvaranje novih povoljnih i inovativnih mehanizama  podrške za mala i srednja preduzeća

· Poboljšan rad svih uključenih organizacija i institucija kroz jačanje sposobnosti osoblja, usvajanje  novih znanja i vještina, te stvaranje mreže edukativnih centara.

 

#Interreg #IPA #CBC #BosnaiHercegovina #Hrvatska #CrnaGora #ZEDA #Zenica #GradGradiška #IndustrijskiParkNovaGradiška #InovacionoPreduzetničkiCentarTehnopolis #Nikšić