Završeno utopljavanje objekta Javne ustanove „Centar za socijalni rad Zenica“

Završeni su radovi na utopljavanju objekta Javne ustanove „Centar za socijalni rad Zenica“.

Radovi su obuhvatili provođenje mjera energetske efikasnosti definisanih energetskim auditom i to zamjenu krova, ugradnju novih gromobranskih instalacija, termoizolaciju vanjskih zidova, zamjenu stolarije, zamjenu mašinskih instalacija, ugradnju termostatskih ventila, ugradnju kalorimetra te zamjenu postojeće unutrašnje rasvjete sa štednom LED rasvjetom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 251.667,67 KM, a njegovu realizaciju su sufinansirali Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 70.000,00 KM, Federalno ministarstvo prostornog uređenja sa 70.000,00 KM, Vlada Federacije BiH sa 100.601,75 KM i Grad Zenica sa 11.065,92 KM.

„Nekoliko godina zaredom realizujemo Javni poziv etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za sufinansiranje projekata poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, kao i utopljavanje javnih objekata. Utopljavanjem objekta JU Centar za socijalni rad Zenica osigurani su bolji uslovi rada za zaposlenike ove ustanove te korisnike koji dolaze u ustanovu radi ostvarivanja svojih prava, a ostvarit će se i značajne uštede troškova na zagrijavanju objekta“, istakao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.