Završni radovi na izgradnji oborinske kanalizacije i rekonstrukciji vodovodne linije u ulici Ivana Gundulića

U ulici Ivana Gundulića pored Gradskog groblja u toku su završni radovi na izgradnji oborinske kanalizacije i rekonstrukcije stare vodovodne linije, nakon čega će, kada to vremenski uslovi dozvole, biti izvršeno tamponiranje i asfaltiranje puta.

Radovi se izvode u skladu sa ugovorom zaključenim između Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i društva „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 61.992,65 KM sa PDV-om.

Osim rješavanja oborinske kanalizacije i vodovodne linije, planirana je i rekonstrukcija jednog dijela ove ulice sa izgradnjom trotoara.

Grad Zenica je za realizaciju projekta rekonstrukcije dionice ulice Ivana Gundulića pored Gradskog groblja izdvojio sredstva u iznosu od 376.158,30 KM sa PDV-om.