Projekat "ILO"

Grad Zenica je jedna od lokalnih zajednica u kojima će se implementirati projekat „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje - Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Grad je glavni podnosilac projektnog prijedloga pod nazivom iSKOraK - Partnerstvo za nova radna mjesta u okviru ILO projekta finansiranog od strane Evropske unije.

Prošli mjesec potpisan je Implementacijski Sporazum sa Internacionalnom organizacijom za zapošljavanje (ILO) u kojem su definisani uslovi implementacije projekta pod nazivom iSKOraK - Partnerstvo za nova radna mjesta.

Supodnosilac na ovom projektu je Zenička razvojna agencija ZEDA.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 479.214,14 KM, od čega 312.932,80 KM predstavljaju grant sredstva, a 166.281,34 KM je sufinansiranje od strane partnera na projektu.

Cilj projekta je da osigura kreiranje i sprovedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Prethodna faza ovog projekta koja je također realizirana uz podršku Evropske unije se pokazala uspješnom i podržan je razvoj 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su svojim djelovanjem prekvalifikovala preko 1600 nezaposlenih osoba od kojih je preko 550 zaposleno.

Radilo se primarno o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva uključujući žene, mlade,  manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe.