Kontakti Kancelarije za LER

Ime i prezime Pozicija e-mail Telefon
Amra Mehmedić Pomoćnica Gradonačelnika [email protected] +38732447760
Maša Škrbić Stručni saradnik za marketing, promociju i investicije [email protected] +38732447691
Edina Hodžić Stručni saradnik za upravljanje razvojem [email protected] +38732447691