Kontakti Kancelarije za LER

Ime i prezime Pozicija e-mail Telefon
Edina Hodžić Pomoćnica Gradonačelnika po ovlaštenju [email protected] +38732447760
Maša Škrbić Stručni saradnik za marketing, promociju i investicije [email protected] +38732447691
Ahmed Brkić Stručni saradnik za statistiku i analizu [email protected] +38732447693