e-Registar administrativnih postupaka

e-Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou Gradske uprave Grada Zenica.

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

 • naziv administrativnog postupka
 • naziv organizacione jedinice Grada Zenica koja sprovodi postupak i donosi odluku o administrativnom postupku
 • adresu, broj telefona, elektronsku adresu i sve druge podatke pogodne za dobijanje potrebnih informacija o administrativnom postupku
 • djelatnost na koju se administrativni postupak odnosi
 • svrhu administrativnog postupka
 • pravni osnov administrativnog postupka
 • iznos takse koja se plaća prilikom pokretanja ili u toku administrativnog postupka
 • iznos naknade koja se plaća prilikom pokretanja ili u toku administrativnog postupka
 • obavezne podatke koje je potrebno dostaviti prilikom pokretanja administrativnog postupka
 • obaveznu dokumentaciju koju treba dostaviti prilikom pokretanja ili u toku administrativnog postupka
 • rok za pregled  predmeta (ukoliko je propisan)
 • rok za rješavanje urednog predmeta
 • prilog – mogućnost preuzimanja obrasca kojim se stranka obraća gradskim službama za upravu prilikom pokretanja administrativnog postupka (ukoliko je propisan)

Centar 72

Sistem "Centar 72" je osmišljen da bi bio na usluzi građanima i na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Građani mogu prijaviti uočeni problem putem web stranice ili putem besplatne Android aplikacije. U roku od 3 radna dana građani će dobiti odgovor o statusu rješavanja problema. Odgovor će sadržavati informaciju da li je rješavanje problema već u toku, odnosno u kom periodu ga je moguće riješiti. Web stranica i Android aplikacija imaju jednostavan formular, putem kojeg korisnik bira kategoriju problema (komunalna infrastruktura, čišćenje ulica, gradska rasvjeta, inspekcija...), kratko opisuje problem, opcionalno dodaje slike, te locira problem na karti i šalje zahtjev općinskoj administraciji.

Promotivni video možete preuzeti ovdje ili pogledati na sljedećem linku.