e-Dijaspora - Platforma za umrežavanje zeničke dijaspore sa rodnim gradom

Migracije stanovništva svoje začetke bilježe duboko u historiji. Svaka migracija kao prostorno kretanje stanovništva implicira za stanovništvo koje je njome obuhvaćeno područje porijekla i područje doseljenja, te prema tome i sastavnice migracija, imigracije kao useljavanje i emigracije kao iseljavanje stanovništva. Najveću pažnju u savremenim vanjskim migracijama svjetskih razmjera privlače migracije iz zemalja u razvoju u razvijene zemlje. Naša zemlja je tradicionalno migracijska i iseljenička zemlja, te se kroz historiju mijenjaju modaliteti migracija koji su pod utjecajem razlika između dosegnute razine društveno-ekonomskog razvoja.

Posljedice migracija mladih prvenstveno se očituju u demografskom karakteru stanovništva. Migracije utječu na brojnost stanovništva, na natalitet i mortalitet, te na strukturu stanovništva (demografsku, ekonomsko-socijalnu,…).

Bh. stanovništvo, pa samim tim i Zeničani i Zeničanke posljednjih nekoliko decenija migrirali su u više od 50 zemalja diljem svijeta. Većina njih zadržala je snažne veze sa rodnom im zemljom i rodnim gradom, a Grad Zenica prepoznaje potencijale dijaspore u pogledu razvoja Zenice u svakom smislu.

Grad Zenica otvoren je za saradnju sa zeničkom dijasporom i spreman je prihvatiti sve kritike, ideje, primjere dobre prakse i saradnje, a u cilju razvoja Zenice i stvaranja ugodnijeg ambijenta za življenje.

U cilju intenziviranja komunikacije i umrežavanja, Grad Zenica napravio je platformu e-Dijaspora koja je jedna od poveznica Zeničana i Zeničanki koji žive u dijaspori sa rodnim gradom. Na taj saznat ćemo šta je to što je onima koji žive u dijaspori potrebno, a treba unaprijediti.

Također, međusobnim uvezivanjem stvorit će se bolji uslovi za očuvanje tradicije, otvorit će se putevi saradnje i pokrenuti privredna saradnja firmi iz cijelog svijeta sa lokalnim partnerima.

Platforma e-Dijaspora obuhvata bazu podataka dijaspore podijeljenu u tri dijela: fizička lica, organizacije i firme.

Između ostalog, E-Dijaspora pruža efikasan i kvalitetan servis za ishodovanje izvoda iz matičnih knjiga (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih), kao i uvjerenja o državljanstvu sa mogućnošću dostavljanja na vašu kućnu adresu u cijelom svijetu.

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć ili savjet molimo Vas kontaktirajte Koordinatora za dijasporu, Maša Škrbić, +387 32 447 693 ili na e-mail: [email protected].

                                 Formulari za registraciju na platformu e-Dijaspora

                                      Fizička lica                                   Pravna lica

 

                                                       Centar za investitore