Služba Telefon Fax
Služba kabineta gradonačelnika 032/447-777 032/447-776
Odsjek za protokol i informisanje 032/447-779 032/447-776
Služba za urbanizam 032/447-650 032/447-651
Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem 032/447-760 032/447-761
Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti 032/447-799 032/447-800
Služba civilne zaštite 032/447-731 032/447-732
Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice 032/447-715 032/447-716
Služba za opću upravu 032/447-701 032/447-702
Stručna služba Gradskog vijeća 032/447-748 032/447-749
Služba za finansije 032/447-680 032/447-681
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 032/447-678 032/447-818
Služba interne revizije 032/447-683 032/447-681
Služba za inspekcijske poslove 032/447-727 032/447-716
Služba za boračko-invalidsku zaštitu 032/447-813 032/447-800
Služba za normativno-pravne poslove 032/447-773 032/447-776
Sektor za ekologiju i komunalne poslove 032/447-805 032/447-800
Sektor za javna preduzeća i javne ustanove 032/447-751 032/447-776