2023. godina

Odluka o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01. - 31.03.2023. godine
Dokument "Budžet grada Zenica za 2023. godinu"
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2024. - 2026. godine

2022. godina

Dokument "Budžet grada Zenica za 2022. godinu"
Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2023. - 2025. godine
Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2022. godinu

2021. godina

Odluka o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01. - 31.03.2021. godine
Dokument "Budžet grada Zenica za 2021. godinu"
Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2022. - 2024. godine
Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2021. godinu

2020. godina

Dokument "Budžet grada Zenica za 2020. godinu"
Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2021. - 2023. godine
Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2020. godinu

2019. godina

Dokument "Budžet grada Zenica za 2019. godinu"
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2020. - 2022. godine

2018. godina

Dokument "Budžet grada Zenica za 2018. godinu"
Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2019. - 2021. godine

2017. godina

Dokument "Budžet grada Zenica za 2017. godinu"
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2018. - 2020. godine
Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2017. godinu

2016. godina

Dokument "Budžet Grada Zenica za 2016. godinu"
Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2017. - 2019. godine

2015. godina

Dokument "Budžet Grada Zenica za 2015. godinu"
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu
Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu
Dokument okvirnog budžeta Općine Zenica za period 2015. - 2017. godine
Dokument okvirnog budžeta Grada Zenica za period 2016. - 2018. godine

2014. godina

Dokument "Budžet Općine Zenica za 2014. godinu"
Dokument "Izmjene i dopune Budžeta Općine Zenica za 2014. godinu"
Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Zenica za 2014. godinu

2013. godina

Dokument "Budžet Općine Zenica za 2013. godinu"
Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Zenica za 2013. godinu

2012. godina

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Zenica za 2012. godinu