O gradonačelniku Zenice

Na lokalnim izborima održanim 2. oktobra 2016. godine za gradonačelnika Zenice izabran je gosp. Fuad Kasumović, nezavisni kandidat.

Na posljednjim lokalnim izborima, održanim 15. decembra 2020. godine Fuad Kasumović je osvojio drugi gradonačelnički mandat sa dobijenih rekordnih 32.620 ili 66,51% glasova sugrađana.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović rođen je 1958. godine u Gornjem Vakufu. Ekonomski fakultet završio u Sarajevu. Po završetku školovanja radio u RMU „Gračanica“, gdje je obavljao funkciju direktora.

Zajedno sa prijateljima i sugrađanima organizovao odbranu Gornjeg Vakufa. Odlikovan najvećim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

Potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma po nalogu predsjednika Vlade RBiH angažovan na poslovima pomoćnika ministra u Ministarstvu namjenske industrije RBiH.

Uspostavom kantona u FBiH imenovan je za ministra, odnosno zamjenika ministra finansija SBK.

Iz bogate biografije treba izdvojiti da je bio zamjenik direktora Carinske uprave FBiH, vodio projekte Vlade FBiH vezano za ekonomiju i finansije i kao član ekspertnog tima OHR-a učestvovao je na uspostavi Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kao zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumović bio je prepoznatljiv čuvar interesa BiH i javni kritičar onih koji pokušavaju destabilizovati BiH.

Učestvovao u pregovorima u sklopu ekonomskog dijaloga sa EU oko priključenja BiH. Bio je angažovan i na poslovima savjetnika za međunarodne odnose u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Za svoj rad i angažman u društvenoj zajednici dobitnik je velikog broja javnih priznanja i nagrada. Bivši je sportista, zaljubljenik u prirodu.