Izvještaji

2021. godina

Mjesečni izvještaji o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Zenici
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

2020. godina

Mjesečni izvještaji o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Zenici
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Izvještaj o rezultatima mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u Gradu Zenica za 2020. godinu

2019. godina

Mjesečni izvještaji o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Zenici
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

2014. godina

Izvještaj o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka za 2014. godinu
Izvještaj o monitoringu teških metala u tlu na području općine Zenica za 2014. godinu
Izvještaj o rezultatima ispitivanja prisustva teških metala i rezidua pesticida u biljnom materijalu i mlijeku za 2014. godinu

2013. godina

Izvještaj o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka za 2013. godinu

2012. godina

Izvještaj o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka za 2012. godinu