Sektor za javna preduzeća i javne ustanove

Sektor vrši sljedeće poslove:

  • vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu općih akata iz oblasti javnih preduzeća i javnih ustanova;
  • daje uputstva i smjernice za izradu općih akata javnih preduzeća i javnih ustanova;
  • predlaže mjere ekonomske politike i sprovodi aktivnosti kojima se obezbjeđuje vršenje kontrole i nadzora u oblasti rada i poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova;
  • vrši stručnu analizu trogodišnjih planova i revidiranih godišnjih planova poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova, te daje mišljenje nadležnom organu o istom;
  • vrši stručnu analizu godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova, te u saradnji sa resornim službama i sektorima daje mišljenje nadležnom organu o istom;
  • vrši stručnu analizu postavljenih ciljeva javnih preduzeća i javnih ustanova, te daje mišljenje nadležnom organu o istom;
  • obavlja najsloženije poslove iz oblasti za koju je Sektor osnovan;
  • prati stanje u oblasti za koju je osnovan, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
  • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Sektora s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
  • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovan.