Služba interne revizije

Služba vrši sljedeće poslove:

  • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
  • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
  • priprema prijedloge propisa i drugih akata iz oblasti interne revizije kao što su : Strateški plan interne revizije, Pravilnik interne revizije, godišnji planovi interne revizije i slično;
  • vodi brigu o adekvatnoj implementaciji odobrenih planova interne revizije;
  • vrši poslove na osiguravanju kvaliteta aktivnosti interne revizije u skladu sa pravilima izdatim u CHJ;
  • sačinjava revizorske izvještaje;
  • obavlja operativno-tehničke i druge poslove za potrebe interne revizije;
  • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
  • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.