Odsjek za protokol i informisanje

Odsjek za protokol i informisanje vrši poslove komunikacije s javnošću putem sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije.

Prati aktivnosti u Gradu i o tome sačinjava izvještaje i informiše javnost kako o radu, tako i o stanju i mjerama koje se poduzimaju (putem informacija za medije, saopštenja za javnost, obavještenja itd.).

Odsjek organizuje medijsko praćenje događaja od značaja za Grad. Uređuje sadržaj WEB stranice, te informativnih biltena, brošura i drugih publikacija. Daje idejna rješenja za sve vrste publikacija, pozivnica, prezentacija, te koordinira njihovu izradu. Radi lekturu i korekturu svih publikacija.

Obavlja pismenu prepisku s eksternim subjektima (diplomatski kor, međunarodne organizacije i institucije), te kontaktira sa medijima. Organizuje konferencije za novinare i medijske istupe zvaničnika Grada. Prati reakcije javnosti i medija u vezi s aktivnostima Grada, te istima tačno i blagovremeno pruža informacije.