Mjesni uredi

Mjesni ured Janjići
Tel: +387 32 447 861
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak i srijeda od 08:00 do 15:00

Mjesni ured Nemila
Tel: +387 32 447 862
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 08:00 do 15:0, četvrtak od 08:00 do 11:00

Mjesni ured Perin Han
Tel: +387 32 447 863
Radno vrijeme sa strankama: utorak i petak od 08:00 do 15:00

Mjesni ured Puhovac
Tel: +387 32 447 864
Radno vrijeme sa strankama: srijeda i petak od 08:00 do 15:00

Mjesni ured Stranjani
Tel: +387 32 447 865
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak i utorak od 08:00 do 15:00