Društvene djelatnosti

Iz djelokruga društvenih djelatnosti uposlenici Službe obavljaju poslove po sljedećim oblastima:

Obrazovanje

 • Prate propise iz oblasti obrazovanja
 • Prate rad ustanova iz oblasti obrazovanja čiji je osnivač Grad Zenica
 • Provode proceduru resornog kantonalnog ministarstva za dodjelu stipendija studentima sa područja grada Zenica

Kultura

 • Sarađuju sa ustanovama kulture na području grada Zenica
 • Organizuju manifestacije iz oblasti kulture
 • Provode proceduru dodjele sredstava za projekte iz oblasti kulture

Sport

 • Prate propise iz oblasti sporta
 • Prate i proučavaju stanje u oblasti sporta u Gradu
 • Obrađuju zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta grada namijenjenih za sport, sportske objekte, izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena
 • Sarađuju sa predstavnicima sportskih organizacija i društava
 • Organiziraju i učestvuju u organizaciji sportskih manifestacija i takmičenja na području Grada

Zdravstvo

 • Prate problematiku rada i poslovanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zenica
 • Pripremaju potrebne informacije, izvještaje i predlaže mjere
 • Obrađuju zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta grada namijenjenih za zdravstvo

Mladi

 • Prate problematiku i propise u oblastima koji se bave mladima
 • Poduzimaju potrebne radnje u vezi sa realizacijom obaveza iz okvira nadležnosti Grada odnosno Službe
 • Koordiniraju u procesu uspostavljanja i sprovođenja omladinske politike na lokalnom nivou
 • Sarađuju sa omladinskim organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima
 • Sarađuju sa drugim vladinim strukturama za mlade
 • Pripremaju informacije iz domena omladinske politike i omladinskih nevladinih organizacija
 • Razmatraju zahtjeve omladinskih nevladinih organizacija za dodjelu sredstava iz Budžeta grada za programe i projekte mladih
 • Vode evidenciju i kontrolu o namjenskom utrošku sredstava odobrenih iz Budžeta grada

Zdravstvena zaštita

 • Provodi propise iz oblasti zdravstvene zaštite iz nadležnosti lokalne uprave
 • Provodi postupak priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu određenih kategorija lica
 • Provodi postupak za dodjelu subvencije prevoza učenicima srednjih škola